Loading...

Cennik usług

Osobowe wymiana 12,50 zł brutto/szt
Osobowe wymiana i wyważanie 20 zł brutto/szt
Dostawcze wymiana 12,50 zł brutto/szt
Dostawcze wymiana i wyważenie 20 zł brutto/szt
Ciężarowe wymiana 50 zł brutto/szt
Ciężarowe wymiana i wyważanie 90 zł brutto/szt

SEZONOWE PRZECHOWYWANIE OPON/KÓŁ
(CENA DOTYCZY 1 SZTUKI ZA CAŁY SEZON)

Osobowe 12,50 zł brutto/szt
Dostawcze 12,50 zł brutto/szt

 

Polityka prywatności »

Polityka Prywatności serwisu internetowego http://tyrepol.pl/rezerwacjaInformacje wstępne:

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie  Użytkownika przez Serwis Internetowy http://tyrepol.pl/rezerwacja
 • Administratorem Serwisu internetowego http://tyrepol.pl/rezerwacja jest TyrePol Sp. z o.o. w ul. Instalatorów 3, 35-210 Rzeszów , Numer KRS: 0000508648, NIP: 5170365648 , REGON: 181105891
 • Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego: rezerwacje@tyrepol.pl, tel: 533 355 110
 • TyrePol Sp. z o.o. szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające  naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
 • Korzystając z serwisu internetowego http://tyrepol.pl/rezerwacja .Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 • TyrePol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Definicje:

 • Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 • Administrator – podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika – TyrePol Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Instalatorów 3 ;  Numer KRS: 0000508648 , NIP: 5170365648 , REGON: 181105891.
 • Serwis Internetowy  – strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://tyrepol.pl/rezerwacja i świadczący usługi drogą elektroniczną.
 • Urządzenie Użytkownika – dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
 • Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych:

 • Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz składania zamówienia, formularz rezerwacji terminu wykonania usługi, formularz tworzenia konta Użytkownika, formularz kontaktowy oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 • Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia, dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi, założenia i korzystania z konta Użytkownika, a bez podania Danych Osobowych realizacja tych usług nie będzie możliwa.
 • W celu złożenia oraz realizacji zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia – przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy i Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgody.
 • W celu dokonania w  Serwisie Internetowym rezerwacji terminu wykonania usługi Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi – przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy i Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgody.
 • Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym (utworzyć konto Użytkownika), chociaż nie jest to konieczne dla korzystania z Serwisu Internetowego, podając dane osobowe: imię i nazwisko,  e-mail, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu i wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych dla celów korzystania z usług Serwisu Internetowego dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z konta Użytkownika i zażądać jego usunięcia wraz z zaprzestaniem przetwarzania w tym celu Danych Osobowych.
 • Jeżeli usługa jest dostępna, Użytkownik może dokonać subskrypcji elektronicznego biuletynu  informacyjnego (tzw. “newslettera”), podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przy czym może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 • Podanie Danych Osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.
 • Podanie adresu zamieszkania/korespondencyjnego jest w każdym przypadku nieobowiązkowe.
 • Administrator może udostępnić innym podmiotom Dane Osobowe Użytkownika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym.
 • Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie zawartej umowy TyrePol sp. z o. o., który udostępnia system informatyczny umożliwiający korzystanie z Serwisu Internetowego.
 • Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może udostępniać Dane Osobowe swoim partnerom handlowym dla realizacji ich celów marketingowych.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.

Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach

 • Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które  mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
 • W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
 • Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
  W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • W Serwisie Internetowym mogą być stosowane  tzw. Cookies trwałe,  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 

 • Cele stosowania plików Cookies:
  • Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
  • Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
  • Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
  • Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 • Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
  • Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
  • Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
  • Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
 • Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
  • kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
  • logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

Regulamin hotelu opon »

Regulamin Hotelu Opon
1) Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki Klienta ( dającego do przechowania)  oraz TyrePol sp. z o. o. zwanego dalej „Hotelem opon” lub „Przechowalnią”.
2) Hotel opon jest czynny od poniedziałku do piątku od 8-17
3) Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni. Możliwe jest również oddanie ich do Przechowalni poza godzinami jej pracy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą, która została uwzględniona w cenniku.
4) Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
5) Zamawianie usługi odbywa się poprzez system rezerwacji online https://tyrepol.pl/rezerwacja lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@tyrepol.pl.
6) Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionego formularza zwaneego dalej „Potwierdzenie przyjęcia opon”.
7) Potwierdzenie przyjęcia opon zawiera niezbędne informacje, na podstawie których Klient ma prawo do odbioru opon/kół, w szczególności nr rejestracyjny pojazdu oraz planowany termin odbioru. Na życzenie klienta możliwe jest zamieszczenie dodatkowych informacji.
8) Klient podpisując formularz przyjęcia opon/kół, potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.
9) Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.
10) Opony/koła MUSZĄ BYĆ CZYSTE (pozbawione wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się w bieżnikach), aby dokonać precyzyjnej oceny ich stanu.
11) Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania.
12) W celu odebrania opon Klient musi przynieść ze sobą druk przyjęcia opon, który otrzymał przy zdawaniu opon/kół.
13) W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.
14) W wypadku utraty druku przechowania Klient zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, wraz z fotografią, pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.
15) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, jedyną podstawą do złożenia reklamacji będzie formularz rejestracyjny spisany w obecności pracownika Przechowalni w dniu zdawania opon/kół. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.
16) Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.
17) Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu 7 dni od umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za przechowanie. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (np. dłuższym okresem utrzymywania się warunków zimowych) przewiduję się 30 dniowy okres przejściowy za który nie będzie pobierana dodatkowa opłata. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz po upływie 30 dniowego okresu przejściowego naliczona zostanie opłata w wysokości 10zł brutto za każde rozpoczęte 7 dni.
18) W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Przechowalnia nie zwraca pieniędzy.
19) Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.
20) Nie odebranie opon z Przechowalni po upływie 12 miesięcy od daty planowanego odbioru opon jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o zrzeczeniu się prawa własności opon będących przedmiotem usługi przechowania. Powyższe stwierdzenie nie pozbawia Przechowalni dochodzenie kwot tytułem kar umownych naliczanych wg zasad wynikających z pkt. 17 niniejszego regulaminu.
21) Jeżeli szkoda poniesiona na skutek niewykonania zobowiązania polegającego na nieodebraniu opon w wyznaczonym terminie przewyższa wartość wynikającą z kar umownych Przechowalnia  może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Depozyt opon / kół samochodowych

Po sezonowej wymianie, opony lub koła możemy zostawić w depozycie. Są one ubezpieczone i składowane w specjalnym magazynie. Jest to rozwiązanie dla osób ceniących wygodę.

Opony lub koła przyjmowane są do magazynu na podstawie formularza. Stała najniższa cena na cały sezon niezależnie od rozmiaru kół.

Niezależnie czy jesteście Państwo już naszym stałym klientem czy nie – przy wyborze typu usługi prosimy o zaznaczenie, czy już korzystacie, czy chcielibyście skorzystać z opcji depozytu opon i felg.